پیشنهاد کتابخوانی

جلسه نقد و بررسی مجموعه داستان «سایه ی تاریک کاج ها»

در فرهنگسرای گلستان تهران

 

سایه تاریک کاج ها

غلامرضا رضایی

نشر نیماژ 1395

 

مجموعه داستان «سایه تاریک کاج ها» چهارمین مجموعه داستانِ غلامرضا رضایی داستان نویس شاخص خوزستانی است که نشر نیماژ آن را منتشر کرده است. این مجموعه داستان در روز سه شنبه 27 مهر ماه 1395 در فرهنگسرای گلستان تهران نقد و بررسی می شود. کار نقد و بررسی این اثر را شیوا مقانلو(داستان نویس و مترجم) و محمدرضا گودرزی(داستان نویس و منتقد) بر عهده دارند.

از غلامرضا رضایی تا کنون مجموعه داستان های «نیمدری» 1381نشر آرویج ، «دختری با عطر آدامس خروس نشان» 1387 نشر ثالث، «عاشقانه مارها» 1392 انتشارات هیلا، «سایه تاریک کاج ها» 1395 نشر نیماژ، و رمان «وقتی فاخته می خواند» 1387 نشر چشمه  منتشر شده است.