پیشنهاد کتابخوانی

 «خانه ی کوچک ما» 

 

خانه ی کوچک ما

داریوش احمدی

نشر نیماژ، 1395

 

نشر نیماژاولین مجموعه داستان داریوش احمدی، داستان نویس مسجدسلیمانیِ ساکن اهواز را به نام «خانه ی کوچک ما» منتشر کرد. در این مجموعه، داستان های «به داری بگو خیلی نامردی»، «در غروبی رنگ پریده»، «تمرین در شبی تاریک»، «اجنه ها»، «جانی گیتار»، «چه دنیایی بود!»، «کابوس های بیداری»، «پروانه ها»، «لالی(یک خاطره)»، «در مکانی مقدس»، «خانه ی کوچک ما» و «طلسم» را می خوانیم. داستان هایی که روایت رنج آدم های روزگار ماست.

نویسنده با دستی پر پا به عرصه ی داستان نویسی ما گذاشته است. تجربه ی زیسته ی غنی، مطالعه ی پیگیر ادبیات داستانی و شناخت شیوه های روایت و مضمون بدیع داستان ها، مجموعه ای خواندنی را ارائه کرده است که کشش داستان ها و روایت رنج آدمی نمی گذارد خواننده کتاب را زمین بگذارد. بعد از خواندن هر داستان شخصیت های داستانی دست از سر خواننده برنمی دارند. احمدی در این داستان ها بی آن که گرفتار احساساتی گری شود، بی طرفانه از آدم های اسیر در چنبر وقایع و روزگار می نویسد و در صحنه هایی خواننده را تکان می دهد.  احمدی آن چنان با آدم های داستان هایش آشناست که شخصیت های داستان هایش از میان کلمات بر می خیزند و در برابر چشم و ذهن و خیال خواننده جان می گیرند. خواندن این مجموعه داستان شاخص را به علاقمندان داستان نویسی پیشنهاد می کنم. به امید چاپ و نشر آثار دیگر این نویسنده ی خلاق.