پیشنهاد کتابخوانی

«چگونه ادبیات بخوانیم»

 

چگونه ادبیات بخوانیم

تری ایگلتون

ترجمه ی مشیت علایی

 

مشیت علایی، منتقد و مقاله نویس برجسته و مترجم خوش ذوقی است. تا کنون از او مجموعه آثاری در زمینه ی نقد و تحلیل چون «صداهای پر شور» نقد و تحلیل شعر، نشر اختران، 1385،«شکل های زندگی»، کتاب آمه، زمستان 1388 منتشر شده است. کتاب های «جستارهایی در زیبایی شناسی» مقالاتی در زیبایی شناسی و هرمنوتیک، نشر اختران، 1387، «هنر و اخلاق» به کوشش خوزه لوییس برمودس و سباستین گاردنر، نشر فرهنگستان هنر، 1387، را ترجمه کرده است. آخرین اثری که ترجمه ی او «چگونه ادبیات بخوانیم» از تری ایگلتون است. علایی چون ترجمه های دیگرش، در ترجمه ی این اثر هم دقت و تیزبینی خاصی به کار برده است. ترجمه ی کتاب روان و دقیق است. لحن نویسنده را هنگام خواندن به خوبی می شود احساس کرد. تری ایگلتون اندیشمند و ادبیات شناس شناخته شده ای در ایران است و از او آثاری چون «نظریه ی ادبی» و«معنای زندگی» ترجمه ی عباس مخبر، «مارکسیسم و نقد ادبی» و «مارکس و آزادی»، ترجمه ی اکبر معصوم بیگی، ، و ... به فارسی ترجمه شده و مورد توجه علاقمندان به ادبیات قرار گرفته است. «چگونه ادبیات بخوانیم» کتابی است خوشخوان و روان و پر است از اشاره به آثار نویسندگان و شاعران.  خواننده ی علاقمند به ادبیات داستانی و شعر پس از خواندن کتاب حس می کند اثر خوب و پرمحتوایی خوانده که در این روزگار غنیمتی است.

در کتاب می خوانیم: «شاید بهتر باشد بگوییم آثار ادبی ماتریس هایی هستند با قابلیت خلق طیف وسیعی از معانی ممکن، و نه صرفاً متن هایی با معنایی ثابت. متون ادبی، بیش از آن که حامل معنا باشند، خالق معنایند.»ص 177

به علایی برای ترجمه ی این کتاب ارزشمند خسته نباشید می گویم.