هفته نامه ی ادبی «راوی ملت» ویژه ی فرهاد کشوری منتشر شد

 

هفته نامه ی ادبی «راوی ملت» شماره ی 132 (دوره ی جدید)، 22 اردیبشت 1394، چهره خوانیِ (ویژه ی) فرهاد کشوری منتشر شد. هفته نامه «راوی ملت» با سرمقاله ای از ابراهیم ناصری سردبیر ادبی مجله آغاز می شود. بعد مقاله ی «پست مدرنیته، پست مدرنیسم و مدرنیسم» از لیندا هاچن ترجمه ی محمد حیاتی به چاپ رسیده است.

صفحات ویژه ی فرهاد کشوری شامل این مطالب است: «تاریخ تخته پرشی برای تخیلم بود.» گفتگوی بیتا ناصر با فرهاد کشوری درباره ی رمان «سرود مردگان»، «ادغام فرم در زندگی» نقد رمان «کی ما را داد به باخت؟» از عنایت سمیعی، «مصیبتی که می آید» نقد «رمان شب طولانی موسا» از کاوه میرعباسی، «دل نوشته ای برای «سرود مردگان» نقد سرود مردگان از غلامرضا بهنیا، «سرود مردگان یا سرود زندگی» نقد رمان «سرود مردگان» از غلامرضا منجزی، «زنجیره مرگ تا کجا ادامه خواهد داشت؟!» نقد رمان «دست نوشته ها» از بیتا ناصر، «حقیقت در تاریکی» نقد رمان «دست نوشته ها» از غلامرضا منجزی، لیست ده اثر منتشر شده از فرهاد کشوری و «نوستالژی یک قزاق» نقد رمان «مردگان جزیره ی موریس» از داریوش احمدی.

در صفحه ی «شعر ما»، شعرهایی از سریا داوودی حموله، یارمحمد اسدپور، یونس گرامی، منصور ململی، عماد شوشتری، شادی بختیاری نژاد و علی عسگر غنچه به چاپ رسیده است.   

مقاله ی «فشاندن سه جرعه ی شوینده از سه جام برای پاک کردن خاک» از سعید اسکندری بر مجموعه شعر الفبای حمید عرفان نوشته شده است.

در صفحه ی آخر ویژه نامه، صفحه ی «ادب»، دو شعر از جان اشبری ترجمه ابراهیم ناصری، دو شعر از ادیت سودرگران ترجمه ی نامدار ناصر و چهار شعر از فائل دخیل خلیفه ترجمه ی عقیله بوغنیمه(غیاهب) به چاپ رسیده است.