رمان صدای سروش منتشر شد

رمان صدای سروش در نمایشگاه کتاب عرضه شد

 

صدای سروش

فرهاد کشوری

 نشر روزنه 1393، چاپ اول

 

نشر روزنه رمان صدای سروش را در نمایشگاه کتاب تهران عرضه کرد. رمان صدای سروش ماجرای جیکاک جاسوس انگلیسی است که در دوران ملی شدن صنعت نفت برای مبارزه علیه دکتر مصدق به میان بختیاری ها رفت.

در پشت جلد کتاب می خوانیم:

«من هم وظیفه ام را انجام می دهم. موفقیت من شکست دیگری است. من نمی خواهم بازنده باشم. انجام این کارها هیچ ارتباطی به من ندارد. من خودم نیستم. جیکاک را در غار جا گذاشتم. من آقا هستم. مردی که وظیفه دارد و نقشی که باید آن را خوب بازی کند. همانطور که یک بازیگر تئاتر، هملت و اتللو نیست و در نقش آن ها ظاهر می شود. او هرچه ماهرتر باشد بهتر نقش اش را بازی می کند.»