چاپ دوم واژه نامه زبان بختیاری

 

واژه نامه زبان بختیاری

ظهراب مددی

ناشر مولف 1392

 

ظهراب مددی پس از سال ها کوشش و پی گیری برای گردآوری و تالیف واژگان زبان بختیاری، در سال 1375حاصل کارش را تحت عنوان واژه نامه زبان بختیاری در 278 صفحه به چاپ رساند. چاپ دوم واژه نامه زبان بختیاری که سال ها نایاب بود، با تاخیری چند ساله منتشر شد. چاپ دوم واژه نامه در 327 صفحه، با ویرایش  جدید به چاپ رسید. واژه نامه ی زبان بختیاری مددی فرهنگ واژگانی جامع و دقیق است.